O času

Od časa do časa  Si vzemi čas  Časovno uskladi konec tedna
Sčasoma  Kot bi trenil  Pravočasno  Medčasno  Spet in spet  Čas življenja  Utrujen od časa
/.../
Čas prej  Čas vmes  Čas potem  Ves čas -

Andy Warhol

Vstopi! Continue!